Welkom op de website van het
Netwerk Leerproblemen Vlaanderen
!

Het Netwerk Leerproblemen Vlaanderen is de opvolger van de voormalige Stichting Leerproblemen. Met de nieuwe naam willen we nog meer nadruk leggen op een belangrijke doelstelling van het Netwerk, namelijk het bij elkaar brengen van mensen én van kennis in het domein van de leerproblemen en leerstoornissen.

Congres op 7 februari 2017
Leren met goesting, ook voor kinderen met leerproblemen!

Net zoals werknemers hebben recht op 'werken met goesting', heeft ook elke leerling recht op 'leren met goesting'. A fortiori als het gaat om leerlingen met leerproblemen. Hoe kunnen we het leren van leerlingen met leerproblemen ondersteunen, faciliteren, 'vergemakkelijken', zodat ook kinderen met leerproblemen goesting hebben - en blijven hebben - in leren? Dat kom je te weten op het tweejaarlijks congres van het Netwerk Leerproblemen Vlaanderen aan de hand van een waaier aan lezingen, workshops, posters, praktijkmarkt.

Bekijk het volledige programma en schrijf je nu in! (tot 21 januari is inschrijven mogelijk).

Goede praktijkvoorbeelden op het vlak van leerproblemen

In 2015 kende het Netwerk Leerproblemen Vlaanderen voor het eerst een prijs toe aan “goede praktijkvoorbeelden op het vlak van leerproblemen”. Uit de vele inzendingen selecteerde de RvB na wijs beraad drie winnende praktijkvoorbeelden. Het Netwerk Leerproblemen Vlaanderen feliciteert uitdrukkelijk directie, teamleden en alle betrokkenen voor de aanpak van leerproblemen binnen de onderwijscontext.

  • Gesubsidieerde vrije kleuter- en lagere school St.-Alena, Spanjebergstraat 1, 1700 Dilbeek
  • Gesubsidieerde vrije secundaire school-Nijverheid, VIIO (Vrij, Innovatief en Interactief Onderwijs), Rode Kruislaan 27, 3700 Tongeren
  • Examencommissie secundair onderwijs, Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Koning Albertlaan II, 15 te 1210 Brussel
Lees meer…