Goede praktijk

Het Netwerk Leerproblemen Vlaanderen ging op zoek naar goede praktijkvoorbeelden in het kader van het vormgeven van het M-decreet. We wilden vooral het vormgeven van het M-decreet vanuit de onderwijsbehoeftes van kinderen met leerproblemen onder de aandacht brengen. Het gaat daarbij voor ons niet om erg spectaculaire ontwikkelingen of praktijken te vinden en te promoten, wel om scholen inspiratie te bieden in hun zoektocht naar manieren om op de onderwijsbehoeftes van kinderen met leerproblemen in te spelen.

We zijn dus op zoek gegaan naar mensen die creatief aan de slag gaan om de zorg voor kinderen en jongeren met leerproblemen in het onderwijs te optimaliseren.
Zowel scholen als leerkrachten als ouders die iemand kenden die “goed bezig is” konden ons deze persoon/instelling signaleren. We richten daarbij onze focus zowel op basisonderwijs als op secundair en hoger onderwijs, maar ook op preventie-initiatieven in het kleuteronderwijs. De uitbouw van een concreet zorgtraject voor een individueel kind was niet direct wat wij zochten.

Onze oproep werd via diverse kanalen verspreid. Het bestuur van het netwerk Leerproblemen Vlaanderen dat fungeerde als jury, bracht een eerste selectie aan in de ingezonden kandidaturen. Een aantal projecten werden weerhouden en werden door enkele afgevaardigden van het Netwerk bezocht. Op basis van deze bezoeken werden er uiteindelijk twee scholen weerhouden als laureaat. Ze kregen een geldprijs en hier op onze website geven we zowel onze motivering om deze school een prijs toe te kennen als een beschrijving van hun werking. We zijn er ons van bewust dat een beschrijving nooit de werkelijkheid kan weergeven in al zijn facetten. Vandaar dat het voor de bezoeker van onze website interessant is om na het lezen en beluisteren van de beschrijving van de werking van de betrokken scholen, een aanrader is om met de scholen contact op te nemen.

De laureaten

De gesubsidieerde vrije basisschool “De Omnibus”, Tielendorp 43, 2460 Tielen

Meer info over deze laureaat.

Kleuterschool “De kleine Sem”, Vrijheid 234, 2320 Hoogstraten

Meer info over deze laureaat.