Goede praktijkvoorbeelden op het vlak van leerproblemen

Oproep

Afgelopen schooljaar deed het Netwerk Leerproblemen Vlaanderen een oproep naar “goede praktijkvoorbeelden op het vlak van leerproblemen”. De winnaars van deze prijs zouden een geldprijs krijgen en het praktijkvoorbeeld zou bekendheid krijgen via de website van het Netwerk, een boek (naar aanleiding van een gepland congres) of via nog andere publicatievormen zoals b.v. een videomontage, een interview…

Selectie

Verschillende scholen/initiatieven werden aangemeld. De Raad van Bestuur selecteerde op basis van de aangereikte informatie een aantal casussen, die door een beperkte delegatie vanuit de RvB bezocht werden om ter plaatse de casus verder te bestuderen. Het was immers de bedoeling laureaten aan te duiden die, althans volgens de leden van het Netwerk, in hun werking op een positieve manier omgingen met leerproblemen. Anders gezegd, in de dagelijkse praktijk moest duidelijk zijn hoe men met kinderen/jongeren/volwassenen met leerproblemen omgaat, hoe men op een creatieve wijze leermiddelen aanwendt, hoe de betrokkenheid van het team is, welke professionaliseringskansen aangewend worden, enz.

Winnaars

De RvB besliste aan drie scholen/initiatieven de uitgeschreven prijs toe te kennen. Het Netwerk Leerproblemen Vlaanderen feliciteert uitdrukkelijk directie, teamleden en alle betrokkenen voor de aanpak van leerproblemen binnen de onderwijscontext.