Standpunten

Taaltest voor alle kleuters? (november 2019)
Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil een taaltest invoeren voor alle kleuters (5-6 jarigen) en er zo voor zorgen dat kinderen gelijk starten in het eerste leerjaar. Maar is dat wel een goed idee? En wat komt daar allemaal bij kijken?
Netwerk Leerproblemen Vlaanderen reageert en plaatst enkele kritische kanttekeningen. Lees  het volledige standpunt.

Diagnosestelling dyslexie (april 2013)
In 2005 formuleerde de Stichting Leerproblemen een standpunt rond diagnosestelling van dyslexie op basis van een eenduidige definitie van dyslexie. 

Het Netwerk Leerproblemen Vlaanderen actualiseerde dit standpunt omwille van nieuwe evoluties in het veld, en nam dit standpunt op in het boek "Zorg dragen voor kinderen en jongeren met leerproblemen. Handvatten voor goede praktijk" (*).  U vindt de integrale tekst van het standpunt hier terug.

(*) Ghesquière, P. (2014). Actualisering van het standpunt in verband met de praktijk van attestering voor kinderen met een leerstoornis in het gewoon onderwijs. In: Ghesquière P., Desoete A., Andries C. (Eds.), Zorg dragen voor kinderen en jongeren met leerproblemen. Handvatten voor goede praktijk (pp. 11-19). Leuven: Acco.