Publicaties

Publicaties van ​het Netwerk Leerproblemen Vlaanderen(​en de voormalige Stichting Leerproblemen Vlaanderen):

 • Ghesquière P., Desoete A. & Andries C. (Eds.) (2014), Zorg dragen voor kinderen en jongeren met leerproblemen. Handvatten voor goede praktijk. Leuven: Acco
 • Desoete, A., Andries, C., & Ghesquière, P. (red.). (2009).
  Leerproblemen evidence-based voorspellen, onderkennen en aanpakken. Bijdragen uit onderzoek.
  Leuven: Acco.
 • Ghesquière, P., Schellekens, L., & Ruijssenaars, W. (2003).
  Scholen met zorg. Goede praktijkvoorbeelden in de zorg voor leerlingen met leerproblemen.
  Leuven/Leusden: Acco.
 • Ruijssenaars, A. J. J. M., & Ghesquière, P. (red.). (2002).
  Dyslexie en Dyscalculie: ernstige problemen in het leren lezen en rekenen. Recente ontwikkelingen in onderkenning en aanpak .
  Leuven/Leusden: Acco.
 • Ruijssenaars, A. J. J. M., & Ghesquière, P. (red.). (1999).
  Neuropsychologische aspecten van problemen op school .
  Leuven/Amersfoort: Acco.
 • Ghesquière, P., & Ruijssenaars, A. J. J. M. (red.). (1998).
  Ernstige leer- en gedragsproblemen op school: bijdragen uit onderzoek en praktijk
  .
  Leuven/Amersfoort: Acco.
 • Ghesquière, P., & Ruijssenaars, A. J. J. M. (red.). (1997).
  Leerproblemen in het middelbaar onderwijs .
  Leuven/Amersfoort: Acco.
 • Ruijssenaars, A.J.J.M. & Hamers, J.H.M. (red.) (1993).
  Leerproblemen op school. Lees- en spellingproblemen. Praktijk en onderzoek.

  Leuven/Amersfoort: Acco.
 • Ruijssenaars, A.J.J.M. & Hamers, J.H.M. (red.) (1992).
  Leerproblemen op school. Rekenen als probleem. Praktijk en onderzoek.
  Leuven/Amersfoort: Acco.
 • Ruijssenaars, A.J.J.M. & Hamers, J.H.M. (red.) (1992).
  Leerproblemen op school. Emotionele problemen. Praktijk, theorie  en onderzoek.

  Leuven/Amersfoort: Acco.
 • Ruijssenaars, A.J.J.M. & Hamers, J.H.M. (red.) (1989).
  Dyslexie. Ernstige lees- en spellingproblemen. Een overzicht van theorie en praktijk.
  Leuven/Amersfoort: Acco.