Kleuterschool “De kleine Sem” (Hoogstraten)

Zorg-, werk- en oefengroepjes

Naast het bieden van een brede ontwikkeling voor alle kleuters geeft elke leerkracht zeker aan de eigen klas impulsen aan kleuters die daar extra nood aan hebben. Ongeveer wekelijks geeft elke leerkracht gespecialiseerde zorg aan de kleuters van de eigen klas samen met gelijkaardige zorgvragen van kleuters uit de andere klas(sen). Meestal werken we hiervoor per eiland, tenzij voor specifieke zorgvragen of bij een beperkter aantal zorgvragen.
Vanaf september nemen we de tijd om goed te observeren en de kinderen te laten groeien. We vertrekken vanuit de zorgkaders en starten meteen na de wenweek met het aanbieden van zorg. We kiezen ervoor om uitbreiding van de zorg zoveel mogelijk klasintern (via oa co-teaching) te bieden. We kunnen ook intensiever werken en oefenen in zorg- en werk of oefengroepjes.

De leerkrachten van de egeltjeszolder gebruiken het eerste trimester om intensief te oberveren via co-teaching. We gebruiken hiervoor de KWIK (KIJK WAT IK AL KAN). Daarna gaan differentiëren en remediëren waar nodig. De kleuters krijgen intensieve begeleiding in kleine groepjes op die vaardigheden die belangrijk zijn ivm schoolrijpheid. Het gaat hier eerder om het bieden van een breed en rijk aanbod om zo te kunnen groeien in allerlei vaardigheden.

De zorgvragen van elk kind worden in het zorgkader voorgesteld. Zo heeft elke leerkracht een goed overzicht van de noden van alle kinderen. Het zorgkader is opgemaakt in Excel zodat je kinderen gemakkelijk kan clusteren. Op deze manier organiseren we de zorggroepjes op school.
We kiezen ervoor de kinderen niet te overbelasten en laten kinderen bij voorkeur aan maximaal 2 zorggroepjes per periode deelnemen. Peuters geven we eerst voldoende wentijd voor ze deelnemen aan zorggroepjes. Kleuters die reeds externe ondersteuning krijgen worden zeker niet overbelast. In eerste instantie zal op school gewerkt worden aan een ander domein dan het domein waaraan de externe hulpverlener werkt. In sommige gevallen is het wel wenselijk om schoolintern en schoolextern aan hetzelfde domein te werken.